Ferien over og høysesong for samlivskonflikter

Picture of Anna Sigridsdatter Heen

Anna Sigridsdatter Heen

Par- og Personrådgiver, Psykodramaleder, Sexolog, Grunnlegger av Samlivsskolen

Nå melder media  at  det er høysesong for samlivskonflikter og samlivsbrudd.

http:/http://www.adressa.no/familie-og-oppvekst/article8222717.ece.

For mange par  ble ikke sommeren verken den «høydaren» eller  den vitamininnsprøytingen for forholdet  man håpet på. Nå etter  ferien  sitter  mange tilbake  og er  både  sure og såret,  ja ganske  desillusjonerte. Kanskje oppdaget  man  nye sider  ved hverandre som  var lite  tiltalende,  ja endog diskvalifiserende?  Ble det  dårlig teamwork, stilte ikke partneren opp? Kanskje ble det mange uuttalte forventinger som man i ettertid  skjønner  at man  burde  satt ord på og fortalt  hverandre om? Mange  endrer opp med å lure på om forholdet er  liv laga,  og har  lyst  til å gjøre det  slutt.

Alle parterapeauter  – meg inkludet –  er  av  samme oppfatning: Det  går ikke over  av seg selv! Skal ting  bli bedre må man gjøre  noe aktivt med det.  Det  gjelder å gå gjenneom det som har  skjedd og  finne ut hvorfor det ble som det  ble.  Hva  var  min rolle i det? Og  var  partnerens?  Medisinen er å snakke  sammen og  få en felles oppfatning av hvorfor det   skar seg, og ikke ble som man håpet.  Gjør man det   kan nedsturen snus  til opptur!

Mang par vil ha stor nytte av  bruke profesjonelle som har  tid og  anledning til å  gå inn og se  dem utenfra. Som kan få de to de to til å åpne  seg for hverandre og bli innstilt på yte sin skjerv for å gjøre  noe  med  problemene som har oppstått.

Siden dette er  min blogg, benytter jeg anledningen til  tiby meg selv som parterapeut. Bor dere  i  Oslo eller omland  er dere  velkomne til å ta kontakt.

Facebook
LinkedIn