Gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. Her er høstens kursoversikt

Picture of Anna Sigridsdatter Heen

Anna Sigridsdatter Heen

Par- og Personrådgiver, Psykodramaleder, Sexolog, Grunnlegger av Samlivsskolen

Gratis samlivskurs for dere som venter – eller nettopp har fått –  deres første barn

I Norge er vi så heldige at staten gir drahjelp til par som er førstegangsforeldre for at dere skal få en bra start på den store overgangen det er å gå fra å være to til tre.  

Hvis dere er i denne målgruppen:

Ønsker du og partneren din å forberede dere på småbarnslivet? Eller har dere nettopp fått første barn og ønsker å forebygge konflikter og jobbe med god kommunikasjon og nærheten i parforholdet?

Godt Samliv er et parkurs for dere som venter eller har fått deres første barn. Mange opplever store endringene i denne perioden, både for sin egen del og i møte med partneren. Kurset gjør dere godt rustet for å møte utfordringer, snakke sammen og ta vare på parforholdet. Dere får ny kunnskap og ferdigheter for å takle denne utfordrende tiden, og gode verktøy når det butter.

Dette kurset er en gave, både til dere og barnet deres.

Kursinnhold:

Kurset går over 8 timer og inneholder fire deler:

  • Vårt parforhold: Fra par til familie
  • Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
  • Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
  • Den store forandringen fra par til familie.

Under alle dele av kurset vil dere sitter sammen som par og gjør øvelser og refleksjoner sammen som par. Det vil ikke være gruppearbeid og det er frivillig å dele tanker eller oppdagelser i plenum.

Kurset er som før skrevet gratis. Det serveres mat og drikke på de fysiske kursene.

FULLFINANSIERT AV BUFDIR

Dette kurset er et forebyggende samlivskurs har som mål å støtte opp om familie- og parforhold. Kurset er utviklet og fullfinansiert av BUFDIR (Barne-,ungdom og familiedirektoratet ). Kurset kommer  som et  supplement til det  offentlige  tilbudet  som finnes (helstasjoner, familievernkontorer, barnevern osv) .

BUFDIR har sertifisert kursledere som står klare til å holde dette samlivskurset mange steder i landet.  Det gjelder også mange av oss som er kursledere i Samlivsskolen.

SAMLIVSSKOLENS TILBYR KURSET GODT SAMLIV

Samlivsskolen er en frivillig organisasjon som består av kursledere som  tilbyr  samlivskurs og andre relaterte tilbud  til  par, familier  og enkeltpersoner. Se vår hjemmeside: www.samlivsskolen.no

Flere av våre kursledere er sertifisert for å holde kurset Godt Samliv for  førstegangsforeldre.

Nedenfor ser dere når og hvor vi holder dette kurset og hvem som er  kursledere for de respektive kursene.

TIDSPLAN  SOMMER/HØST 2021

18.9, kl. 9-17. Digitalt.  Kursledere er Sigurd Riste Andersen og  Janne Marit Larsen

21.9 og 28.9, kl. 17-21 (begge dager). Digitalt.  Kursledere er Sigurd Riste Andersen og  Janne Marit Larsen

16.9 og 23.9, kl. 16.30-20.30: Digitalt. Kursleder: Lillian Tiller og Helene Bakke

25.9, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder

7.10 og 11.10, kl. 16.30-20.30, Crevo, Extra, 2 etasje, 7224 Melhus, utenfor Trondheim.  Kursledere: Lillian Tiller og Helene Bakke

23.10, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder

28.10 og 4.11, kl. 16.30-20.30, Crevo, Extra, 2 etasje, 7224 Melhus, utenfor Trondheim. Kursleder: Lillian Tiller og medkursleder

30.10, kl. 9-17, Jessheim. Kursledere: Ann Sofie Andreasson og Anna Sigridsdatter Heen

30.10, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder

6.11,  kl. 9-17, Oslo. Kursledere: Ann Sofie Andreasson og Anna Sigridsdatter Heen

13.11, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder

18.11 og 25.11, kl. 16.30-20.30, Crevo, Extra, 2 etasje, 7224 Melhus, utenfor Trondheim.  Kursleder: Lillian Tiller og medkursleder

20.11, kl. 9-17, Fredrikstad/Skjærviken, Terapihuset AS, Båthavnveien 6, 1655 Sellebekk. Kursleder: Ann Christie Svindland Jørgensen og medkursleder

20.11, kl. 9-17.Digitalt.  Kursledere er Sigurd Riste Andersen og  Janne Marit

 

 

 

 

Facebook
LinkedIn