Hvorfor ja til Norsk forbund for psykoterapi?

Picture of Anna Sigridsdatter Heen

Anna Sigridsdatter Heen

Par- og Personrådgiver, Psykodramaleder, Sexolog, Grunnlegger av Samlivsskolen

Jeg er nyvalgt styreleder i Norsk forbund for psykoterapi.  Du kan  lese intervju med meg i Protagonisten som er psykodramatikerernes blad om hvorfor jeg har sagt ja til dette vervet.

Jeg er opptatt av at psykoterapi skal bli brukt i langt  større utstrekning enn  tilfellet er  i dag, både av behandlingsapparatet og også innen bedrifters HMS-arbeid. Vi representerer  et – i alt for stor grad – uutnyttet potensial!

Har du synspunkter  på hva jeg tror skal til  for at psykoterapi skal  få større fagpolitisk  anerkjennelse og bli mer benyttet? Det  vil jeg  sette stor pris på.  Send  meg en blogg da  vel!

Facebook
LinkedIn