Din karriere og min karriere? Hvordan kan vi få til et samliv?

Samlivskurs om å kombinere karriere og samliv

Her er samlivskurset for dere som har utfordringer med å finne balansen mellom karriere og familieliv.

Karriérebetyr ikke alltid det samme for to parter, men jobben er viktig for ens identitet.

Hver har sin egen karriére, og den kan være ulik partnerens både hva gjelder status, lønn, selvrealisering og trivsel.

Dette kan skape konflikter mellom partene.

Ofte blir det skjevdeling når det gjelder omsorgsoppgaver og praktiske oppgaver i hjemmet.

Det kan dere gjøre noe med!

Hvordan bli det temaet som støtter og motiverer hverandre når det gjelder jobb og karriéreog ikke bryter hverandre ned?

KURSINNHOLD:

Dette er spørsmålene vi tar opp på kurset:

Din karriere og min karriére? Hvordan kan vi få til et samliv?

Hva betyr jobben for deg? Og min for meg?

Er din jobb viktigere enn min?

Gjenspeiler lønn og status viktighet?

Hvordan takle samlivet om den ene har en jobb med mye reising?

Hvor mye frihet ønsker jeg og hvor mye kan jeg gi deg?

Sjef ute og sjef hjemme?

Hvordan bli et godt arbeidsteam?

Hvordan respektere hverandre og støtte hverandre og gi rom for hverandres selvrealisering og egenutvikling når det gjelder jobb og karriere?

TIDER, PRISOG PRAKTISK:

To ukekvelder i april, dvs.torsdag 20.04 og torsdag 27.04. Kurset holdes i møtelokaler i Oslo eller Bærum. Kurset er åpent for deltakere fra hele landet. Kurspris kr. 3000 per par.

Kurset er åpent for deltakere fra hele landet.

KURSLEDERE:

Mette Manus og Trine Hatlevik Hønningstad
Mer om Mette og Ingunn finner du under oversikten over instuktører på Samlivsskolens hjemmeside

Interessert? Kontakt eventuelt Mette direkte via telefon 957 70 918. Eller e-post: mette@manusmotivasjon.no

eller Trine: E-post trine@manusmotivasjon.no, tlf: 414 59 648