Mangler gnisten i samlivet deres?

Picture of Anna Sigridsdatter Heen

Anna Sigridsdatter Heen

Par- og Personrådgiver, Psykodramaleder, Sexolog, Grunnlegger av Samlivsskolen

Om gnisten er borte fra samlivet, fortvil ikke.

Men: Det krever at dere gjør noe for å få den tilbake!

Her er noe tips som for at dere skal få gnisten tilbake. Sol og sommer med mye fellestid er godt tilrettelagte rammer for å gjøre noe her og nå.

Rådene – hovedsakelig mine- er fra en artikkel som sto i Dagbladet medio juli om «Det gode liv».

GJØR DETTE:

Det aller viktigste er å erkjenne når man ikke har det bra, også prøve å gjøre noe med det. Hver av partene må være villig til å få gnisten tilbake, og det må være en motivasjon. Det er viktig med fokus på seg selv og hva man selv kan bidra med.
Man er nødt til å snakke sammen om følelser, hva man savner, ønsker og hvilke behov man har. Det kan være smart å snakke om hvordan det var da man ble kjærester, og om det kan løftes fram og videreutvikles. Alle trenger å bli sett og forstått.
Sett av tid, vær sammen og få felles opplevelser. Man må planlegge og gjøre hyggelige ting sammen.
Vis hverandre kjærlighet, gi hverandre et smil, ros og ta på hverandre. Huden er vårt største sanseorgan.
Snakk litt ikke-praktisk sammen hver dag.
Si unnskyld iblant.

IKKE GJØR DETTE:
Ikke forsøk å forandre partneren. Hvis man skyter ut, bebreider og anklager partneren kan man være sikker på at han eller hun går i vranglås og skyter tilbake. Det blir en veldig ond sirkel: Du er sur, da blir jeg lei meg, jeg forsvarer meg og angriper deg tilbake. Det trengs to stykker for å danse tango, det er ikke bare partneren din det er noe galt med.
Kritiser så lite dere kan.
Ikke bruk fortida, men prøv å legge ting bak dere. Trekker man fram gamle ting hele tiden og sitter fast i fortida, går det ikke an å gjøre forandringer i dag.
Ikke diskuter om å få rett.
Ikke skyv vanskelige opplevelser som utroskap eller at man har blitt sviktet videre, men ta det opp.

Kilder: Samlivsterapeut Eva Tryti og samlivsterapeut og psykoterapeut Anna Sigridsdatter Heen

Facebook
LinkedIn