PREP-kurs om kommunikasjon for bare dere to

Samlivskurs for bare  dere to for å  kommunisere  bedre sammen

Dere kan få en forkortet utgave  av samlivskurset PREP  som privatundervisning enten som nettbasert løsning eller på  kursleder  https://samlivsskolen.no/wp-content/uploads/2013/09/anna-150.jpgs hjemmekontor på Hasle i Oslo. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Lengden av hver økt kan variere, men fra 1.0 til 1,5 time for hver økt anbefales.

A: 3 timers privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her  ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer  til uttrykk  hos dere. Siste økt tar opp hva  dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres  dårlige  mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder.

Prisen for dette kurset er kr. 3750

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering.  Hvordan tilnærmer dere problemene dere har?  Hvordan løser dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og problemer dere må leve med. Hvordan bli gode på å håndtere problemer?

Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge antall ganger og varighet.

Prisen for dette kurset er kr. 6250.

Ta kontakt for mer informasjon  og påmelding!

Facebook
LinkedIn

Ta kontakt for mer info og påmelding!