Psykodrama – helgkurs

Picture of Anna Sigridsdatter Heen

Anna Sigridsdatter Heen

Par- og Personrådgiver, Psykodramaleder, Sexolog, Grunnlegger av Samlivsskolen

Bli med på kurs i psykodrama!

Psykodrama-kopi

Vil du prøve psykodrama? Jeg holder helgekurs på bestilling, og ved tilstrekkelig antall påmeldte (5-6 minimum).

Kursene er åpne for alle interesserte. Du trenger ikke vite om psykodrama eller ha deltatt i noen gruppe tidligere.

Til høsten holder jeg helgekurs i psykodrama om «Mennesker  og våre masker». Hvilke  masker trenger jeg, og er det noen jeg vil bruke mindre, kvitte meg med? Kanskje våge mindre fasade og vise mer av deg selv?  Dette kurset gleder jeg meg til å holde!

Psykodramakurs om mennesker og våre masker

Kurset holdes helgen 26.-27. august.

Kurssted: Cafe Aasen, Nordre Aasen, Hans Nielsens Hauges gt 44, Oslo.

Kursavgift: kr. 2750 per person.

Kurset er åpent for deltakere fra hele landet. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for å avholde kurset  (minimum 5-6 personer).

Tidsplan:

Lørdag: kl. 10.00 -15.00

Søndag kl. 10.00 -15.00

Ta kontakt om du ønsker å delta.
Ring meg på telefon: 91 86 86 58 eller send en e-post til post@annasigridsdatterheen.no

Psykodrama er for deg som vil skjønne mer av deg selv og andre, som vil jobbe med selvutvikling i gruppe, som vil få innblikk i hva  mentalisering er og utvikle din relasjonskompetanse.

Psykodrama er en deltakende metode innefor psykoterapien som handler om å bli kjent med seg selv gjennom relasjoner man har til andre mennesker, enten det handler om nære relasjoner eller de av mer profesjonell karakter.
I psykodrama står rolletrening og mestring av sosiale situasjoner sentralt. Her arbeider vi i gruppe og bruker scenen som arena for å spille ut temaer, utfordringer og ønsker for våre liv eller for å gå tilbake og forske i vår personlige historie. Deltagerne drar veksler på hverandre ved å spille roller i hverandres dramaer, og ved å dele erfaringer.
Gjensidig og forpliktende konfidensialitet er en selvfølge.
Livssynsuavhengig.

 

 

 

Facebook
LinkedIn