Hvorfor ja til Norsk forbund for psykoterapi?

Jeg er nyvalgt styreleder i Norsk forbund for psykoterapi.  Du kan  lese intervju med meg i Protagonisten som er psykodramatikerernes blad om hvorfor jeg har sagt ja til dette vervet. Jeg er opptatt av at psykoterapi skal bli brukt i langt  større utstrekning enn  tilfellet er  i dag, både av behandlingsapparatet og også innen bedrifters HMS-arbeid. […]