E-terapi – tilgjengelig når du trenger det!

Mange har psykiske problemer, men hjelpetilbudet er begrenset og /eller ofte ikke tilgjengelig når de som har brukt for det, trenger det. Men se hva man gjør i Danmark! E-terapi var en løsning. I Norge tilbyr 24 rapid Respons hjelp til brukere på nettet, og initiativtakerne er nå i ferd med å utvikle tilbudet videre. […]