Hvorfor ja til Norsk forbund for psykoterapi?

Jeg er nyvalgt styreleder i Norsk forbund for psykoterapi.  Du kan  lese intervju med meg i Protagonisten som er psykodramatikerernes blad om hvorfor jeg har sagt ja til dette vervet. Jeg er opptatt av at psykoterapi skal bli brukt i langt  større utstrekning enn  tilfellet er  i dag, både av behandlingsapparatet og også innen bedrifters HMS-arbeid. […]

Foreldrekrangel skader barn

Det er  en kjent sak  at  foreldre som  krangler skader barna, ja  barn kan til og med  bli psykisk syke  av det. Her  er  en artikkel fra Aftenposten om det: Selv om foreldre  ikke  krangler åpenlyst, merker  likevel  barn det  når  noe er  galt. Akkurat  som vi  voksne  er  barn  váre  for kroppsspråk og den […]

Virker e-terapi?

Selv om e-terapi, dvs.rådgivning på nettet, ikke er noe nytt fenomen oppleves det likevel som det av mange. Men: Allerede for flere år siden er det i Norge blitt forsket på effekten av e-terapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 4-2009 vier hele dette nummeret til e-terapi. Blant annet gjengis en undersøkelse som viser at særlig […]

Hva virker i psykoterapi?

Interessant  om effekten  av psykoterapi.Hva  virker i  slik terapi?  Synes som en  bok som  er verdt lese! Meningskaping er viktig for livsmestring.  

Se deg selv utenfra og andre innenfra

Mentalisering gjør at du skjønner deg selv og andre bedre. Ikke rart at mentalisering  er noe fagfolk gjør aktivt bruk av og trykker til sitt bryst. Det kan brukes  på andre – og langt videre felter enn innen klinisk og terapeutisk arbeid,  f.eks. i trening av ledergrupper og tillitsvalgte. Her  får du et redskap som […]

E-terapi – tilgjengelig når du trenger det!

Mange har psykiske problemer, men hjelpetilbudet er begrenset og /eller ofte ikke tilgjengelig når de som har brukt for det, trenger det. Men se hva man gjør i Danmark! E-terapi var en løsning. I Norge tilbyr 24 rapid Respons hjelp til brukere på nettet, og initiativtakerne er nå i ferd med å utvikle tilbudet videre. […]