skip to Main Content

Kurs for dere som er ferske i forhold/ er i nytt forhold og som vil ha et godt og nærende samliv og takle utfordringene dere  møter på en konstruktiv måte.

Det er mye som skal klaffe for å finne seg til rette i et annet menneskes liv.

KURSINNHOLD:

 • Passer vi sammen? Bli kjent med hverandres bakgrunn, personlighet, styrker og svakheter. Interesser, holdninger og verdier.
 • Styrken ved å være to, verdien av å leve i felleskapet.
 • Mine behov og dine behov.
 • Ansvar for forholdet, for oss selv og den andre.
 • Gjøre hverandre gode.
 • Aksept for forskjeller, tilpasningsevnen testes.
 • Prioritering: Vanskelig å prioritere samlivet når så mye annet der ute frister?
 • Teamtenking, på lag mot problemene, løsningsorientert tilnærming.
 • Våge å være nær hverandre, uten maske. Åpenhet, følelser og seksualitet.
 • Fellesmål og visjoner for forholdet. Noen grunnregler som er viktige for oss.
 • 2+? Barn eller ikke? Dine barn og mine barn: Hvordan forholde seg til «bonusbarn»?

KURSTID: Lørdag kl. 15.00-19.00og  søndag kl. 9.00-14.00

PRIS:  I tillegg  til kursavgiften kommer  utgiftene til hotell. Vi har lagt opp kurstidene slik at  oppholdet blir  rimelig.

KURSLEDER: Anna Sigridsdatter Heen.

Interessert?
Kurset  holdes   når  tilstrekkelig antall par ( 4+)  melder sin interesse Ta kontakt med  kursleder. Vi tar løpende i mot påmeldinger!

Anna Sigridsdatter Heen, post@samlivsskolen.no, tlf. 91 86 86 58

PÅMELDING OG BETALING:
Kurspåmelding skjer via kursoppføringen i kalenderen. 

Back To Top