skip to Main Content

Lær å håndtere kulturforskjeller mellom deg og din partner på en bedre måte.

Samlivskurs for dere kommer fra forskjellige kulturer. På dette kurset  ser vi på kulturforskjeller i vid forstand. Dere kan være partnere med ulik nasjonalitet, ulik religiøs – eller verdimessig bakgrunn eller med store forskjeller i oppvekstsvilkår.

Vi vil i løpet av kurset ha belyst disse sentrale spørsmålene som ofte er kjernen til samlivsbrudd og konflikter:

  • Historien vår gjør oss til den vi er – respekt for hverandre og hverandres kultur og verdier – hvordan får vi det til?
  • Verdier, Hvordan kan du ivareta både deg selv med egne verdier og den andre sine verdier i forholdet?
  • Kultur, hvilke likheter og forskjeller er det mellom kulturene deres? Hvordan kan disse forenes på en god måte for begge?
  • Hvordan kan du sette sunne grenser for begge i forholdet?
  • Hvordan kan du lettere differensiere hva som er ditt og den andre sitt?
  • Fremmed språk, misbruk av den andre sine begrensninger i forhold til språkforståelse.
  • Hva skal barna lære? Hvilke kulturelle verdier skal de få med seg videre? Hvilket språk skal vi snakke hjemme?
  • Økonomi. I mange fremmedkulturer er det vanlig å sende penger hjem til foreldre og slekt som er dårlig stilt økonomisk. Hvordan påvirker dette deres forhold? Hva er greit? Økonomisk skjevhet i forholdet, hvordan leve med det?
  • Støtteapparater og nettverk

 

DATO:  14. – 15. oktober 2017
TID:      Lørdag kl. 10 – 18 og søndag kl. 10 – 18
STED:   Skjærvika i Østfold

PRIS:    3.500 kr per par

Kurset gjennomføres i egne kurslokaler i Skjærviken i Østfold. Kurset er åpent for tilreisende i fra hele Norge. Kostnader for overnatting kommer i tillegg og må skje i egen regi på nærliggende hotell som finnes både i Fredrikstad og i Sarpsborg. Kursleder er behjelpelig med å fremforhandle gode priser og booking på to alternative hotell: Quality Hotel og Resort Sarpsborg.

KURSLEDER: Ann Christine Svindland Jørgensen

PÅMELDING OG BETALING:
Kurspåmelding skjer ved å trykke å den grønne bestillingsknappen øverst til høyre på siden her som leder inn til Go Mentors bookingssystem. Her legger dere inn  kontaktinformasjon og betaling.

Ta kontakt for påmelding til kurs
Back To Top