Sitter menn med nøkkelen til gode parforhold?

Picture of Anna Sigridsdatter Heen

Anna Sigridsdatter Heen

Par- og Personrådgiver, Psykodramaleder, Sexolog, Grunnlegger av Samlivsskolen

Menn som forstår sin kvinnes følelser og behov  lykkes

Menn med nøkkelen til gode parforhold. Manne må forstå sin kvinnes følelser og behov.

Det hevder samlivsekspert, Frode Thuen.  I A-magasinet  i februar søker han belegg i det  i  boken «Det kvinner vil ha, det menn vil ha»  skrevet av  den amerikanske  samlivsguruen og psykologiprofessoren John  Gottman. Gottmanns bok er basert  på hans egen forskning gjennom 40 år og omfattende klinisk  erfaring med tusenvis av par. I følge Thuen er  Gottmanns hovedbudskap  entydig:  I heteroseksuelle forhold er det mannen som sitter med nøkkelen. For når han vet hva partneren trenger for at hun skal føle seg elsket og trygg i parforholdet, og når han forstår hennes reaksjonsmønster, og når han tar hensyn til denne innsikten – er sjansen stor for at forhold kan blomstre år etter år. Hvis han derimot ikke er opptatt av dette, eller ikke er villig til å tilpasse seg partnerens behov, vil  forholdet sannsynligvis ende i brudd før eller siden.

Thuen konkluderer: Skal menn som ønsker  at  kjærligheten og samlivet skal vare, gjør de klokt i sette seg inn i  kvinners følelsesliv generelt – og særlig  å prøve å tilpasse seg  sin partners behov for følelsesmessig tilknytning og trygghet.

Som samlivsterapeut følger jeg Thuen et stykke på vei, men synes konklusjonen er for kategorisk

Jeg tror ikke nødvendigvis  menn alltid sitter med nøkkelen. Det kan være kvinnen. Hvis hun ser alt fra sitt eget ståsted, og  ikke er åpen for  partnerens behov, ikke prøver å se og forstå han, ikke er imøtekommende og løsningsorientert for at begges behov skal ivaretas, tror jeg  parforholdet vil måtte preges av følelsesmessig avstand, og to  som lever ved siden av hverandre, ikke sammen. Min erfaring er at det  finns mange av disse forholdene…

Så skal sies: Ofte er kvinner mye bedre enn menn til å uttrykke følelser og mestre det emosjonelle språket. Det har med samfunnets kjønsrollemønstere å gjøre.  Mange menn opplever seg på bortebane når det  blir snakk om følelser og kommer lett i forsvar og gjøre motstand. Kanskje  har  menns motstand også med  måten kvinner uttrykker følelser på? Kanskje vi kvinner  har noen utfordringer her?

Uansett: Klarer menn å se det verdifulle mange kvinner her her å by på, og kanskje være villig til å lære litt av dem, anser jeg at sjansen for  en langvarig og god relasjon er  mer tilstede.  Man  må være  to om viljen til innsats. It takes two to tango!

 

Facebook
LinkedIn