skip to Main Content

LillianTiller-_500x600

Lillian er utdannet sykepleier. Hun har en kreativ gruppemetodeutdanning med fokus på handling og rolleutvikling. Hun arbeider mye med veiledning og coaching individuelt og i grupper.

Lillian holder kurs i selvutvikling og parkurs. Hun har oppdrag på helserelaterte tema, teamprosesser og lederutvikling i næringslivet, og jobber fast for NAV.

Hun har sitt eget firma, Crevo med kontoradresse i Trondheim.

Lillian holder dessuten mange kurs sammen med Mai Antonsen. Mange av kursene er i regi av Trondheim PsykodramaInstitutt.

Back To Top