skip to Main Content

Torgeir HjellnesTorgeir er utdannet sosionom i 1994. Offentlig godkjent veileder 1998. Offentlig godkjent Klinisk sosionom med 5 års etterutdanning i 2003. Fordypning i integrert avhengighetsbehandling og traumeterapi. I tillegg til privatpraksis arbeider han fulltid på poliklinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Hans arbeidserfaring inkluderer behandling av både enkeltpersoner og par. For tiden arbeider han med behandling av traumer, angst- og depresjonsplager, stressbelastninger, utbrenthet, vold og ikke minst relasjonelle vansker i og utenfor samliv.

Tradisjoner Torgeir henter mest inspirasjon fra er humanistisk/eksistensiell terapi, positiv psykologi, kognitiv atferdsterapi og løsningsorientert terapi. Dette opplever han gir fleksibilitet til å møte brukere – der de befinner seg.

Du behøver ikke henvisning fra din fastlege for time.

Back To Top