Hva virker i psykoterapi?

Interessant  om effekten  av psykoterapi.Hva  virker i  slik terapi?  Synes som en  bok som  er verdt lese! Meningskaping er viktig for livsmestring.