Psykodrama og monodrama

Psykodrama og monodrama gir deg en unik mulighet til å utforske din indre verden. Gjennom strukturerte øvelser og spill får du muligheten til å utforske ulike aspekter av deg selv og dine relasjoner.

PRØV PSYKODRAMA – OG LÆR Å SPILLE HOVEDROLLEN I EGET LIV!

Psykodrama er en form for indre utforskning i vår personlighet og historie, våre livstemaer og våre kommunikasjonsmønstre.

Psykodrama er et ypperlig verktøy for selvutvikling og personlig vekst.

Her  spiller jeg, Anna, «protagonist, dvs. tar  hovedrollen  i dette rollespillet.  Har med to  av gruppedeltakerne som jeg har  spurt om å bistå meg /være «hjelpeegoer».  Her får jeg  hjelp og støtte i min prosess! 

Å  ta  styringen over  eget liv er en  vanskelig øvelse som  mange  av oss ikke er oss bevisst. Vi lar  ting skli. Utfordrer ikke oss selv, og  tar ikke godt nok vare på oss selv. Tenker ikke over hvor vi  befinner oss i våre livsløp, hva er rammene og settingen, hva vi vil videre og hvordan vi skal komme  dit.

Prøv psykodrama – og du lærer å spille hovedrollen i eget liv ! 

Psykodrama er en terapeutisk metode som ble utviklet av Jacob Moreno på 1930-tallet. Det er en form for gruppebehandling som involverer improvisasjon og rollespill for å hjelpe deltakerne med å utforske og forstå sine følelser og interpersonelle relasjoner.  Ofte sier vi at  gjennom å bruke psykodrama lærer vi å  «se oss selv utenfra og andre innenfra».  Du  gjør altså ikke bare en indre reise i selvoppdagelse, men blir også bedre i stand  til å forstå hvorfor andre tenker, føler og handler som de  gjør – annerledes enn deg selv. Dermed vil du også kunne bli mer  forståelsesfull og empatisk, og du vil lettere nå fram til andre med ditt budskap og din intensjon.

Her er en nærmere beskrivelse av hvordan psykodrama fungerer og hvordan det brukes:

Psykodrama og monodrama tar utgangspunkt i her – og – nå – situasjonen. I psykodrama arbeider vi i grupper og bruker scenen som arena for å spille ut temaer fra våre liv. Deltagerne drar veksler på hverandre ved å spille roller i hverandres dramaer, og ved å dele erfaringer. Monodrama er en gren av denne praksis og tilbys enkeltpersoner i enerom. Også her brukes dramaelementer som iscenesetting, intervjuing og rollebytter.

Monodrama passer for både for deg som vil jobbe individuelt, og for deg som ønsker å prøve metoden eller forberede deg til senere deltagelse i psykodramagruppe.

Monodrama gis som privattime på mitt kontor over en eller flere ganger. Individualtimene er 60 minutter. Om ønskelig kan annen tid avtales. Pris kr. 1250 per time.

Psykodrama er for deg som vil jobbe med selvutvikling i gruppe. Du vil se deg selv i relasjon til andre, få innsikt i gruppeprosesser og gruppedynamikk, og som vil utnytte ressursen som samspill med andre representerer.

  1. Utgangspunktet: Gruppen består av en terapeut og en gruppe av deltakere. Terapeuten vil introdusere temaet for psykodrama-økten og velge en deltaker som vil spille hovedrollen i dramaet ( være protagonist)
  2. Rollespill og rollebytter :  Terapeuten vil spørre hoveddeltakeren/protagonisten om å beskrive en situasjon fra sitt liv, og be dem om å spille sin egen rolle i situasjonen. Noen av de andre deltakerne vil bli spurt  om å spille andre roller/personer i scenen  være hjelpeegoer), slik at situasjonen kan utforskes og bearbeides fra flere perspektiver.
  3. Improvisasjon: Terapeuten vil lede protagonisten  gjennom prosessen: Det lages ved improvisert scene, hvor protagonist og  med  hjelpeegoenes  bistand vil utforske følelser og interpersonelle relasjoner i situasjonen. Terapeuten vil hjelpe deltakerne med å utforske og reflektere over sine følelser, og støtte dem i å uttrykke seg på en trygg og konstruktiv måte.
  4. Tilbakemeldinger/deling i gruppen: Etter rollespillet vil terapeuten be deltakerne om tilbakemeldinger på økten. Dette gir deltakerne mulighet til å dele erfaringer som ble vekket fra egne liv og  uttrykke sine egne følelser og perspektiver på situasjonen. Så vel  protagonist som  alle gruppedeltakerne vil herved reflektere over sine opplevelser og lære av dem.  Her  vil man  oppleve gjenkjennelse – at man ikke er  den  eneste som har disse utfordringene i sine liv.  Gjennom  denne prosessen opplever man å bli sett, forstått og godtatt for den man  er.

Psykodrama kan også brukes til å behandle en rekke lidelser og utfordringer, inkludert angst, depresjon, traumer og relasjonsproblemer. Terapeuten vil tilpasse teknikkene til hver enkelt persons spesifikke behov og utfordringer, og jobbe for å hjelpe deltakerne med å utforske og forstå sine følelser og interpersonelle relasjoner på en dypere måte.

Psykodrama kan gi deltakerne mulighet til å utforske og bearbeide vanskelige situasjoner og følelser på en trygg og støttende måte, og kan hjelpe dem med å utvikle økt selvinnsikt, empati og kommunikasjonsferdigheter.

PSYKODRAMAKURS

Jeg holder psykodramakurs over en helg (lørdag og søndag) ved tilstrekkelig antall deltakere (minimum 5-7 personer). Kursene holdes sentralt i Oslo. Pris kr. 4000 per person. Kurset er åpne for deltakere fra hele landet.

Kursets tema er våre masker, roller, personlighet og våre «skygger». Masker vi bærer: Hvilke masker trenger jeg, og hvilke vil og tør jeg kvitte meg med?

Morsomt, bevisstgjørende og utviklede, sier de som har deltatt på dette kurset. Lyst til å bli med ? Jeg tar løpende i mot påmeldinger til dette kurset og holder det når jeg  får tilstrekkelig antall deltakere.

(Bildet nedenfor er av  psykodramagruppe jeg deltok i  sommeren,  2005)

Facebook
LinkedIn

Ta kontakt for mer info og påmelding!