Virker e-terapi?

Picture of Anna Sigridsdatter Heen

Anna Sigridsdatter Heen

Par- og Personrådgiver, Psykodramaleder, Sexolog, Grunnlegger av Samlivsskolen

E-terapi bilde

Selv om e-terapi, dvs.rådgivning på nettet, ikke er noe nytt fenomen oppleves det likevel som det av mange.
Men: Allerede for flere år siden er det i Norge blitt forsket på effekten av e-terapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 4-2009 vier hele dette nummeret til e-terapi. Blant annet gjengis en undersøkelse som viser at særlig i kombinasjon med vanlig terapi kan e-terapi være velegnet for klienter. Undersøkelsen tar for seg både styrker og svakheter ved e-terapi og gjennomgår tre kasus.

Les mer om undersøkelsen her 

Interessant lesning!

For egne del tror jeg at geografiske avstander og det økende tidspress mange opplever vil gjøre at stadig flere får øynene opp for denne terapi-/rådgivningsformen.

Facebook
LinkedIn